Địa chỉ: Lô số 62, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0938 972 289

Email: info@onghutcobang.vn

Facebook: @onghutcobang.vn

    Yêu cầu hỗ trợ